Student Work
Pimchanok Wangveeramit, Wai Hoe Loh
A4103 - Architecture Studio 3
Jinhee Park
Dong Joo Kim, Haotian Xu, Angelica Giannoulatou, Xinyi Wu, Jiteng Yang, Jiaying Fan
A4106 - Studio VI
Enrique Walker

Environments