UD_Altman_Jun Seong Ahn_Yiran Hu_Mengke Wu_Zichang Yan_FA16_01_Poughkeepsie Waterfront.jpg
Jun Seong Ahn, Yiran Hu, Mengke Wu, Zichang Yan
Poughkeepsie Waterfront